تاییدیه تست آزمایش استانداردهای IEC60598-2-1 و IEC60598-1

شرکت فانا در تاریخ 1398/06/23 مفتخر به دریافت تاییدیه تست آزمایش استانداردهای IEC60598-2-1 و IEC60598-1 برای پرژکتورهای انحصاری تولیدی این شرکت از سوی سازمان ملی استاندارد ایران گردید. [...]