دریافت گواهینامه استاندارد IP68 برای پروژکتور LED

گزارش آزمون

نام و مشخصات نمونه:

مدل/نوع: پروژکتور ۲۷ وات LED آب بند شده با رزین با برند فانا

شماره سریال: A-۰۹-۰۱-۰۱/۰۱-۹۸۰۶-A

ابعاد: O 145 * H 65 mm

نوع آزمون: IP6X & IPX8 (1m)

مطابق با استاندارد: IEC 60598-2-1 & IEC 60598-1