نورپردازی فضاها و اماکن شهری

درک از قابلیت فضا معابر شهری و مدیریت نورپردازی آن نقش عظیمی در ارتباطات شهری ایجاد می کند. طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفا تزیینی نیست، بلکه روشی در جهت پاسخ به جست و جوی ما برای روش پیشرفته تامین امنیت و آسودگی بهتر، محیط می باشد. امروزه نورپردازی، تعریف کننده هویت و سیمای شبانه شهر است و نبود نور و وجود تاریکی شب عوارضی مانند افزایش حوادث، تصادفات، کاهش امنیت اجتماعی را سبب می شود.

با توجه به این که امروزه وجود یک سیستم مکانیزه، دقیق، به هنگام، یکی از ارکان اصلی مدیریتی در جهت توسعه طرح های مدیریتی می باشد. این تحقیق در جهت مدیریت نورپردازی معابر شهری مجموعه ای از ابزارها در غالب سامانه مدیریتی جهت نگه داری، ایمنی و سرویس دهی با کمترین هزینه را ایجاد کرده است. از قابلیت های ویژه این سامانه می توان به گزارش گیری از وضعیت جاری عوارض نورپردازی در معابر، تحلیل های فنی و اقتصادی جهت دریافت بودجه مناسب برای نگه داری، ترمیم عوارض نورپردازی در معابر، و همچنین تحلیل مکان یابی مناسب جهت عوارض نورپردازی در معابر اشاره کرد که با ایجاد یک سامانه اطلاعات مکانی خاص در زمینه ی مدیریت عوارض نورپردازی در معابر شهری منجر شده است.