نمونه‌ای از مهم ترین پروژه‌های اجرا شده

نورپردازی دلتای ورودی زرین‌شهر

کارفرما: شهرداری زرین‌شهر

نورپردازی پارک کوهستان سده لنجان زرین‌شهر

کارفرما: شهرداری سده لنجان

نورپردازی پارک ملت امیرآباد نجف‌آباد

کارفرما: ‌شهرداری منطقه پنج نجف‌آباد

نورپردازی پل شهید حججی نجف‌آباد

کارفرما: شهرداری نجف‌آباد

آبنما ریتمیک و نورپردازی المان میدان شهداء کوار فارس

کارفرما: شهرداری کوار فارس

نورپردازی حد فاصل میدان آزادگان و بسیج شهر نجف‌آباد

کارفرما: شهرداری سده لنجان