شرکت فنی مهندسی آتیه سازان نوین آبتین (فانا) بر خود ملزم می‌داند تا در جهت ارتقای سطح دانش و توانمندی‌­های همکاران، ایجاد فرصت ارتقای شغلی، تامین رفاه، پرداخت حقوق عادلانه و مکفی و ایجاد نظام عادلانه پاداش، تلاش در جهت بهبود ارتباطات انسانی و سازمانی و شایسته سالاری گام بردارد.