فرصت‌های شغلی

شغل مورد علاقه شما در جای مورد علاقه شما

مطابق با فرصت های شغلی درج شده در جدول زیر می توانید روزمه خود را برای ما به آدرس fanacompany [at] yahoo.com ایمیل ارسال کنید

عنوان شغلیتعداد مورد نیازجنسیتتحصیلاترشته تحصیلیساابقه کارسایر شرایط
کارشناس فروش۳آقا / خانمکارشناسی / کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، صنایع، معماری و یا مرتبطحداقل ۲ سالمتعهد، خلاق، روابط عمومی بالا
مدیرفروش۱آقا / خانمکارشناس / کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، صنایع، معماری و یا مرتبطحداقل ۳ سالمتعهد، خلاق، روابط عمومی بالا
فنی برق۳آقادیپلم / کاردانی / کارشناسیمهندس برق الکترونیک و یا مرتبطحداقل ۲ سالمتعهد، دیپلم حداقل ۳ سال سابقه کار، کاردانی و کارشناسی ۲ سال سابقه کار
کارشناس روابط بین المللی۱آقا / خانمکارشناسی / کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، صنایع عمران، مهندس مکانیکحداقل ۴ سالمتعهد، تسلط به زبان انگلیسی، خلاق، روابط عمومی بالا
کارپرداز۲آقادیپلم / کاردانی / کارشناسیمدیریت بازرگانی، معماری، عمران، مهندسی مکانیک و یا مرتبطحداقل ۲ سالمتعهد، امانت دار، روابط عمومی بالا، عدم سو پیشینه، با وسیله وانت
وصول مطالبات۱آقاکاردانی / کارشناسیحسابداری، حقوق و یا مزتبطحداقل ۳ سالمتعهد، امانت دار، روابط عمومی بالا، عدم سو پیشینه
منشی۱آقا / خانمدیپلم / کاردانی / کارشناسیحسابداری، هنر، ادبیات و یا مرتبطحداقل ۱ سالمتعهد، خلاق، آشنایی با نرم افزار office، روابط عمومی بالا
فنی تاسیسات۳آقادپیلم / کاردانی / کارشناسیمهندس تاسیسات، مهندس معماری و مرتبطحداقل ۱ سالمتعهد، دیپلم حداقل ۳ سال سابقه کار، فوق دیپلم و لیسانس ۲ سال سابقه کار