شرکت فانا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ مفتخر به دریافت تاییدیه تست آزمایش استانداردهای IEC60598-2-1 و IEC60598-1 برای پرژکتورهای انحصاری تولیدی این شرکت از سوی سازمان ملی استاندارد ایران گردید. این گواهی‌ها و تاییدیه‌ها نشان‌دهنده دقت در مهندسی، طراحی و ساخت انواع پرژکتورهای انحصاری شرکت فانا منطبق با استانداردهای بالای این شرکت می‌باشد.